Compartició intel•ligent i segura de documents per a l'assistència sanitària


Intercanvi d'Informació - Fàcil i Segur

La privacitat de les dades és un tema d'importància creixent en la indústria de l'assistència sanitària dels països de la Unió Europea. Les seves regulacions protegint els drets individuals contra la captació i processament de la informació estan entre les més estrictes del món. Els proveïdors i pagadors de serveis d'assistència sanitària han de garantir la protecció de les dades dels pacients de qualsevol pèrdua o divulgació. Això és considerablement difícil a causa de l’increment de la complexitat dels requeriments de privacitat de dades. Es veu doncs incrementat el risc d'elevades sancions econòmiques per infraccions i s'exigeix a les organitzacions que gestionen informació sensible de pacients la seva disponibilitat i capacitat per demostrar que les mesures de protecció adequades han estat implementades. En col•laboració amb l'Associació Catalana d'Entitats de Salut (ACES) hem desenvolupat una solució que simplifica la protecció de dades i millora el control del procés d'intercanvi d'informació a la seva organització - INMEDICAS Secure DocShare.

Assequible Seguretat i Control

Compartir documents amb confiança

Els documents són intercanviats pot compartir els seus documents en forma de paquets que estan protegits amb una contrasenya i/o un codi PIN. L’usuari amb qui ha intercanviat el document pot ser algú de dins de la seva organització, o una persona o grup concret creat per l’administrador de l’aplicació. El destinatari pot accedir i descarregar el document si disposa de la contrasenya o codi PIN. El destinatari accedirà al document només si introdueix la contrasenya/PIN correctes.

Control & Protecció de les dades dels Pacients

Totes les activitats fetes amb els documents intercanviats estan sota control. Es pot disposar d’informació com la direcció IP de l’ordinador des del que s’ha fet l’acció, informació de l’usuari, informació de l’organització, descripció de l’acció o segell de temps. Els documents no seran custodiats pel sistema més temps del determinat pel remitent.

Compliment de la legislació de protecció de dades

INMEDICAS Secure DocShare ha estat auditat per tercers independents, i les condicions contractuals del servei compleixen amb els requisits de la legislació espanyola de protecció de dades de caràcter personal i les recomanacions de les agències de protecció de dades. La nostra solució protegeix no només les dades dels seus pacients, sinó també a la seva organització del risc de sancions.
Solució fàcil d’usar
Desenvolupada especialment en col•laboració amb
l’Associació Catalana d’Entitats de Salut (ACES)

La nostra solució

 1. és molt fàcil d'usar (com utilitzar un fax o un programa de correu electrònic)
 2. compleix amb les requeriments legals i les recomanacions dels organismes competents
 3. assequible per a la seva organització
 4. protegeix les dades dels pacients i la seva organització del risc de sancions

Característiques

 • Fàcil creació i enviament de documents
 • Protegeixi els enviaments amb contrasenyes i / o codis PIN
 • Enviï documents a grups d'usuaris o usuaris concrets dins o fora de la seva organització
 • Afegeixi notes o comentaris als seus enviaments
 • Afegeixi documents escanejats als seus enviaments directament des de l'escàner
 • Controli totes les activitats fetes sobre el seu enviament
 • Creï i configuri l'estructura de la seva organització